بسیح کارمندان دانشگاه- پایگاه شهدای هسته ای

حلقه های صالحین

پیشینه تاریخی حلقه های صالحین:
پیشینه تاریخی حلقه های صالحین به صدر اسلام در مسجدالنبی و مسجد قبا و سایر مساجد مکه و مدینه برمیگردد و حتی در مسجدالنبی جایی به نام “صفه” بود که پیامبر (ص) به اتفاق یارانشان در آنجا دور هم می نشستند و به تبادل نظر و افکار   می پرداختند.
 
تعریف بسیج:
بسیج یک سازمان مردمی است. بسیج یعنی ایمان عاشقانه ، یعنی حرکت ،‌ یعنی قدرت ، یعنی تلاش و پویایی و به تعبیر امام راحل یقیناً از برکات و الطاف جلیه خداوند تعالی است. و حلقه های صالحین شجره طیبه این سازمان عظیم مردمی است.
 
تعریف حلقه:
اصطلاحاً به مجموعه ای از افراد گفته میشود که برای نیل به اهداف تربیتی ، معرفتی ، بصیرتی و ... دور هم جمع میشوند و مباحث بصورت مشارکتی و گفتگویی و طرفینی است. 
حلقه ها ایجاد پیوستگی عاطفی و رفاقتی بین اعضا را بوجود می آورد.
 
هدف از تشکیل حلقه های صالحین:
هدف از تشکیل حلقه های صالحین افزایش معلومات نیست ، “تغییر رفتار“ هدف است راه اندازی حلقه های تربیتی صالحین با هدف تغییر  رفتار در مخاطبان ، مبتنی برمکتب اهل بیت عصمت و طهارت میباشد و هدف بسط وتوسعه وتعمیق بینش اعتقادی ومعنوی بسیج است.
شجره طیبه صالحین: نظام واره تربیتی مهارتی و معرفتی و بصیرتی است. 
می خواهیم جامعه ای اسلامی و آگاه داشته باشیم
 
فواید و ثمرات تشکیل حلقه های صالحین چیست؟
1- ایجاد روحیه شور و نشاط (چگونه شاد زیستن)
2- ارتباط چهره به چهره ودوستانه اعضابایکدیگرفارغ از ضوابط بروکراتیک و اداری
3- همدلی و همدردی و هم اندیشی در مشکلات شخصی و شغلی
4- پیشگیری و پیش بینی از آسیب های محیط کار با تشکیل کارگروهها
5- احیای واجب های فراموش شده (امر به معروف و نهی از منکر)
6- اصلاح مشکلات ارتباطی میان فردی (با همکاران ، مراجعین ، زیرمجموعه)
7- تقویت بنیه علمی ، دینی ، تخصصی ،‌ شغلی و ...
8- تقویت حس مسئولیت پذیری و عزت نفس
9- پاسخ به شبهات (شرعی ، اجتماعی ، سیاسی ،کاری و ...)