بسیح کارمندان دانشگاه- پایگاه شهدای هسته ای

منشور بسیج کارکنان

منشور بسیج کارکنان
تشکیل بسیج در نظام جمهوری اسلامی ایران یقینا از برکات و الطاف جلیه خداوند تعالی بود . ( امام خمینی )(ره) 
بحول و قوه الهی ، در راستای تحقق فرمان تاریخی امام راحل مان مبنی بر تشکیل بسیج مستضعفان و تصویب وظایف و ماموریتهای نیروی مقاومت بسیج بفرمان رهبر معظم انقلاب فرمانده کل قوا  در 19 ماده و 5 تبصره ، مورخ 5/9/69 به ستاد فرماندهی کل قوا برای اجرا در سراسر کشور و گسترش آن از طریق سلسله مراتب تشکیلاتی تا عمق جامعه ( مساجد ،مدارس ،ادارات و...) ابلاغ شد تا شاهد شکوفائی ،رشد، بالندگی و نیل به اهداف و آرمانهای بلند الهی اسلامی باشیم .
و در شرایط کنونی وظیفه بسیج را چنین ترسیم می نمایند :
((دفاع از جمهوری اسلامی ، اولین ، مقدسترین و واجب ترین وظیفه بسیج است ))
بسیج این نهضت عظیم خداوندی و یادگار بی بدیل بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ، کانون جوشان و مناسب ترین بستر برای حضور و مشارکت آحاد مردم در دفاع همه جانبه از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن است .
بسیج که هدایت گر و توسعه دهنده فرهنگ و تفکر بسیجی در سراسر میهن اسلامی و مروج الهام بخش آن در جهان اسلام می باشند دارای هدف راهبردی و رسالت عظیم بشرح ذیل است .
کسب آن اعتبار عظیم و تحقق این تکلیف الهی و بزرگ ، مسئولیت حفظ و تحکیم ارزشهای اسلامی و اعتلای تفکر بسیجی را بر دوش یکایک رهپویان سنگینی می کند که مشتمل بر موارد ذیل است:
رسالت عظیم بسیج :
1-   تشکیل ارتش 20 و دفاع همه جانبه از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن
2-   ترویج فرهنگ بسیجی ، تقویت و پاسداری از هویت دینی و ملی
3-   کمک به حفظ وحدت و انسجام ملی و هدایت افکار عمومی در راستای اهداف عالیه نظام
4-   تربیت و معرفی الگوهای علوی و فاطمی با قدرت اثر گذاری مثبت بر فرهنگ عمومی کشور
5-   کمک به افزایش کارآمدی نظام و تقویت و تثبیت آن
6-   مشارکت در سازندگی و توسعه مادی و معنوی کشور
نیروی مقاومت بسیج برای انجام رسالت عظیم خود پیروی از مقام معظم رهبری را بعنوان ولی فقیه و فرمانده معظم کل قوا برخود فرض دانسته و در مقابل معظم له این نیرو پاسخگو می باشد .