بسیح کارمندان دانشگاه- پایگاه شهدای هسته ای

صفحات مرتبط

  • - نحوه عضویت در بسیج

نحوه عضویت در بسیج

کارکنان محترم دانشگاه (برادران و خواهران) در صورت تمایل جهت ثبت نام و عضویت در پایگاه مقاومت شهدای هسته ای ، بسیج کارکنان می توانند در ساعات اداری با همراه داشتن مدارک ذیل به دفتر نیروی انسانی پایگاه واقع در ساختمان اداری شماره3 دانشگاه مراجعه نمایند.
ضمنا جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن داخلی 1590 تماس حاصل نمایند.
1-  یک برگ کپی شناسنامه
2- یک برگ کپی کارت پایان خدمت(برادران)
3- یک برگ کپی کارت ملی 
 4- سه قطعه عکس 34
5- یک برگ کپی حکم کارگزینی
6- یک برگ کپی آخرین مدرک تحصیلی
7- تکمیل فرم های ثبت نام (موجود در دفتر پایگاه)