بسیح کارمندان دانشگاه- پایگاه شهدای هسته ای

حلقه صالحین بانوان - شهید ایرانمنش - آرشیو

برگزاری حلقه صالحین خواهران بسیجی عضو پایگاه شهدای هسته ای در بوستان مصفا شهرکرمان

برگزاری حلقه صالحین خواهران بسیجی عضو پایگاه شهدای هسته ای در بوستان مصفا شهرکرمان

جهت تنوع بخشی واثربخشی بهتر در برگزاری حلقه های صالحین به همت سرگروه حلقه شهید ایرانمنش خانم دلشاد حلقه صالحین این گروه در بوستان مصفا که ویژه خواهران می باشد برگزار گردید.بعد از برگزاری جلسه حلقه صالحین اعضا گروه به فعالیت ورزش از قبیل دوچرخه سواری ،پیاده روی و استفاده از وسایل ورزشی موجود در بوستان مصفا پرداختند.

ادامه مطلب