بسیح کارمندان دانشگاه- پایگاه شهدای هسته ای

برگزاری حلقه صالحین خواهران بسیجی عضو پایگاه شهدای هسته ای در بوستان مصفا شهرکرمان

۲۶ آبان ۱۳۹۴ | ۱۸:۱۵ کد : ۸۷۵۸ حلقه صالحین بانوان - شهید ایرانمنش
تعداد بازدید:۲۹۱
جهت تنوع بخشی واثربخشی بهتر در برگزاری حلقه های صالحین به همت سرگروه حلقه شهید ایرانمنش خانم دلشاد حلقه صالحین این گروه در بوستان مصفا که ویژه خواهران می باشد برگزار گردید.بعد از برگزاری جلسه حلقه صالحین اعضا گروه به فعالیت ورزش از قبیل دوچرخه سواری ،پیاده روی و استفاده از وسایل ورزشی موجود در بوستان مصفا پرداختند.
برگزاری حلقه صالحین خواهران بسیجی عضو پایگاه شهدای هسته ای در بوستان مصفا شهرکرمان

جهت تنوع بخشی واثربخشی بهتر در برگزاری حلقه های صالحین به همت سرگروه حلقه شهید ایرانمنش خانم دلشاد حلقه صالحین این گروه در بوستان مصفا که ویژه خواهران می باشد برگزار گردید.بعد از برگزاری جلسه حلقه صالحین اعضا گروه به فعالیت ورزش از قبیل دوچرخه سواری ،پیاده روی و استفاده از وسایل ورزشی موجود در بوستان مصفا پرداختند.


نظر شما :